ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ประจำเดือนตุลาคม) ประจำปี 2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ประจำเดือนตุลาคม) ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 4/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 4/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
พิธีเปิดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
พิธีเปิดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตานุสรณ์”  ผอ.กิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐาน  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน
งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตานุสรณ์” ผอ.กิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐาน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
[ 06-10-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว เรื่องการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงา ...  
[ 05-10-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการจ้างเหม ...   เปิดเอกสาร 
[ 04-10-2565] ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย อ่านต่อได้ ...  
[ 04-10-2565] 📣 ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ 1,489 อัตรา ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ((วุฒิ ...  
[ 04-10-2565] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า ...  
[ 04-10-2565] กำหนดการสอบ ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2566  
[ 04-10-2565] กรมการขนส่งทางรางเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
[ 03-10-2565] สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2565)  
[ 03-10-2565] งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️  ...  
[ 03-10-2565] งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ รถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ณ บ้านต ...  
 
 
 
 
[ 30-09-2565] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านปางค่า,บ้าน ...   เปิดเอกสาร1 เปิดเอกสาร2 
[ 27-09-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เปิดเอกสาร 
[ 08-06-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต ...   เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่ 
[ 11-05-2565] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1   เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่ 
[ 05-04-2565] สัญญาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายทุ่งขาม-ดู   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] สัญญาชื้อขายระบบผลิตน้ำประปาฯ หมุ่ที่ 11   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 17-03-2565] สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   เปิดไฟล์เอกสาร 
[ 03-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงสาระสำคัญของสัญญาหร ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
[ 09-09-2565] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสำนักสงฆ์ธรรมชัย ถึง ถนนสายปาง ...   เอกสารแนบท้ายนี้ 
[ 05-04-2565] เผยแพร่ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ หมู่ 11   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 05-04-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 03-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-01-2565] ประกาศผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.