ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
รับฟังความคิดเห็น
_______________________________________________________________________________________
 
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
     
  
  
    
1
 หัวข้อ ::  ไฟส่องแสงสว่างไม่ติดหลายดวง
 รายละเอียด ::  ไหส่องแสงสว่างเส้น ถนนลัดเขาน้อง -ไชยสถาน ตรงหมู่บ้านณัฐนันท์ ไฟเสียหลายดวง เวลากลางคืนน่ากลัวมาก
 ชื่อ ::  ปานฤทัย กาวรรณ์
 ที่อยู่ ::  228 หมู่10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
 เบอร์โทร ::  0624589995
 อีเมล์ ::  nongkong2327@hotmail.com
 

  โดย :  (nongkong2327@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 ส.ค. 2565   

2
 หัวข้อ ::  พื้นที่ข้างเคียงมีต้นไม้รกและรุกล้ำมาในเขตพท.บ้าน
 รายละเอียด ::   เนื่องจากพื้นที่ด้านหลังของร้านวังผาหมูกะทะ ที่ตั้งอยู่เลยบิ๊กซีมาทางบ.ปางค่า มีต้นไม้ขึ้นรกทึบและกิ่งไม้รุกล้ำมาทางบ้านข้าพเจ้า รวมถึงทำให้มียุงและแมลงเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทางเจ้าของพื้นที่นั้นได้ทำให้พท.มีความโล่ง และกำจัดทั้งกิ่งไม้และวัชพืชที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตพท.ของข้าพเจ้าด้วย
 ชื่อ ::  พรพรรณ อารยะทวีกุล
 ที่อยู่ ::  610 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.ย่าน
 เบอร์โทร ::  0899561815
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 10 ส.ค. 2565   

3
 หัวข้อ ::  ร้องเรียนท่อระบายน้ำบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10
 รายละเอียด ::  ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขังในท่อระบายน้ำทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายและยุงลายจำนวนมากและน้ำเน่าขัง มาเป็นระยะเวลานานมากไม่มีการแก้ไขช่วยดำเนินการแก้ไขและกำจัดยุงลายน้ำเน่าเสียด้วย
 ชื่อ ::  
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 21 มิ.ย. 2565   

4
 หัวข้อ ::  web อบต.
 รายละเอียด ::  ควรเพิ่ม แบบคำขอติดต่อราชการ อบต. ทุกคำขอ เพื่อให้สามารถ download ไปกรอกข้อมูลก่อนไปติดต่อ อบต.
 ชื่อ ::  กฤตพร อาภาสัตย์
 ที่อยู่ ::  32 ม. 3 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยยา
 เบอร์โทร ::  0898947923
 อีเมล์ ::  kittapornpk@gmail.com
 

  โดย :  (kittapornpk@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 5 เม.ย. 2565   

 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.