ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2565  0  0
2   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    29-11-2565  0  0
3   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-11-2565  0  0
4   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) ???? และกิ่งไม้ ???? ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก ???? ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-11-2565  1  0
5   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเปา) ???? เข้ารถยนต์ประชาชน ณ บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-11-2565  1  0
6   ภาพเรดาร์เชียงราย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.45 น    24-11-2565  1  0
7   การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120    23-11-2565  2  0
8   การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120    23-11-2565  10  0
9   แอปเป๋าตังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่    23-11-2565  13  0
10   เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ! งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล THAILAND 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด “THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND”    23-11-2565  15  0
11   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ???? ???? : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-11-2565  14  0
12   ประกาศน่าน จาก การประปาส่วนภูมิภาคน่าน วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 23.30 น. - 23 พ.ย. 65 เวลา 04.00 น    22-11-2565  13  0
13   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดเรียงความเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕    22-11-2565  16  0
14   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 8    22-11-2565  17  0
15   คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่ 21-27 พฤศจิกายน 2565    21-11-2565  12  0
16   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-11-2565  17  0
17   สำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม    17-11-2565  16  0
18   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    17-11-2565  13  0
19   โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม Super Special >> กิจกรรมประกวดตัดต่อคลิปวีดีโอสั้น TO BE CLIP CONTEST (heart with border)    17-11-2565  9  0
20   ประกาศให้เจ้าของที่ดินรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน  เปิดเอกสาร   17-11-2565  12  3
21   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (สามแยกทางเข้าหมู่บ้านพีทีแลนด์) ,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-11-2565  17  0
22   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    16-11-2565  12  0
23   ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนะคุมอาหาร ออกกำลังกายเป็นทางป้องกัน    16-11-2565  13  0
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-11-2565  4  5
25   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ???????? ช่อม่วง ก๋ำกิ๋น????????    15-11-2565  15  0
26   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านพีทีแลนด์) และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-11-2565  10  0
27   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ???????? : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ???????? : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ???????? ????????    15-11-2565  9  0
28   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ???? ???? : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-11-2565  9  0
29   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) ???? และกิ่งไม้ ???? ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก ???? ณ ถนนสายทางปางค่า-เรือนจำเขาน้อย บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-11-2565  12  0
30   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านน่านเจ้า) และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-11-2565  9  0
31   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา    12-11-2565  9  0
32   หลังน้ำท่วมอย่าเพิ่งไว้วางใจ เพราะอาจนำพาโรคร้ายที่มา(หลัง) น้ำท่วม ????????????????    12-11-2565  13  0
33   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565    12-11-2565  9  0
34   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน จะทำการหยุดจ่ายน้ำ - วันที่-เวลา หยุดจ่ายน้ำ 15 พ.ย. 65 เวลา 23.30 น. - 16 พ.ย. 65 เวลา 04.00 น.    12-11-2565  9  0
35   ???? เตือนภัย ระวังเบอร์โทรเข้าขึ้นต้นด้วย “+698, +66 และ +697”    12-11-2565  9  0
36   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ???? ???? : ดำเนินการฉีดล้างสำนักงานอัยการ และจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ,บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-11-2565  9  0
37   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-11-2565  9  0
38   แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565    09-11-2565  9  0
39   ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมลอยกระทง ????ไชยสถานลอยมันส์ ???? สวมใส่ผ้าพื้นเมือง หรือผ้าไทย ร่วมลอยกระทงตามประเพณีไทย สืบวัฒนธรรม ????????    08-11-2565  9  0
40   ???? สีสัน???? ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565✨ ????ไชยสถานลอยมันส์????    08-11-2565  9  0
41   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ???? ???? : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-11-2565  9  0
42   ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565✨ ????ไชยสถานลอยมันส์???? ณ ลานวัฒนธรรมหนองน้ำนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน    06-11-2565  9  0
43   ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ... ✨ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565✨ ????ไชยสถานลอยมันส์????    04-11-2565  9  0
44   งานมหกรรมวิถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทย ปี 2565    04-11-2565  9  0
45   รับของรางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 จาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาน่าน)    03-11-2565  9  0
46   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (บ้านน่านเจ้าการเคหะ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    03-11-2565  9  0
47   วันนี้ วันสุดท้าย!! การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน    01-11-2565  9  0
48   สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    01-11-2565  9  0
49   PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    01-11-2565  9  0
50   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ ???? บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-11-2565  9  0
51   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์หนองโพ    01-11-2565  9  0
52   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ???????? : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ???????? : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา ???????? และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ???????? ????????    31-10-2565  9  0
53   ททท.สำนักงานน่าน ขอชวนทุกคนมาฟินไปกับบรรยากาศลมหนาว เคล้าคลอกับเสียงดนตรีกันในงาน NAN MUSIC : 2022 เทศกาลดนตรีหลากหลายแนวที่จะมาขับกล่อมทุกท่าน ทั้ง Acoustic, Folk, Jazz, Blues ผสมผสานกับแนวดนตรีพื้นถิ่น    31-10-2565  9  0
54   ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ มาเที่ยวสวนน้ำ และสวนสนุกแคมป์ไดโนเสาร์ ที่หน้าห้างบิ๊กซีน่าน จังหวัดน่าน!!    30-10-2565  9  0
55   กรมอุตุนิยม ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุ "นัลแก" ฉบับที่ 1    30-10-2565  9  0
56   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ออกข่าวเวลา 17.00 น.    30-10-2565  9  0
57   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ???? : เหตุ เก๋ง+MC บ้านนาท่อ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-10-2565  13  0
58   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ???? : เหตุ MCล้มเอง ถนนสายปางค่า-น้ำปั้ว บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-10-2565  9  0
59   5 วิธีรับมือ PM 2.5    29-10-2565  9  0
60   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ผัดไทยป้าตุ้ม (เจ้าเก่า) ‼️    29-10-2565  8  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.