ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-03-2566  0  0
2   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : สนับสนุน เหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าแรงสูง ณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-03-2566  0  0
3   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-03-2566  0  0
4   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ มอเตอร์ไซค์+เก๋ง บริเวณถนนหน้าบิ๊กซี บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-03-2566  0  0
5   รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อถล. คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง    16-03-2566  3  0
6   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ เก๋ง+มอเตอร์ไซค์ บริเวณถนนสายทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-03-2566  5  0
7   เช็กรายชื่อจังหวัด ระวังพายุฤดูร้อน 12-14 มี.ค. 66    10-03-2566  4  0
8   สสจ.น่าน ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นควันจาก Air4thai จ.น่าน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ เวลา 12.00 น.    10-03-2566  3  0
9   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1    09-03-2566  3  0
10   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ มอเตอร์ไซค์+สุนัข บริเวณถนนสายปางค่า-เขาน้อย บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-03-2566  7  0
11   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    06-03-2566  7  0
12   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    05-03-2566  7  0
13   ท่าเตะขา ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายบนเตียง หรือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการดูแลเพื่อความปลอดภัย    04-03-2566  6  0
14   ชุดสังฆทาน ช่วงวันมาฆบูชา ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา    04-03-2566  6  0
15   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+กระบะ บริเวณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-03-2566  7  0
16   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    04-03-2566  6  0
17   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    03-03-2566  6  0
18   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ เก๋ง+MC บริเวณตรงข้ามตลาดปางค่า บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    03-03-2566  7  0
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง) และพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  เปิดเอกสาร   03-03-2566  9  9
20   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-03-2566  7  0
21   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+กระบะ บริเวณถนนข้างวัดบ้านเรือง บ้านเรือง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-02-2566  13  0
22   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-02-2566  7  0
23   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ เก๋ง+กระบะ จำนวน 3 คัน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2566  7  0
24   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-02-2566  15  0
25   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+เสาไฟฟ้า บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-02-2566  10  0
26   งานพัฒนาชุมชน : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชุนจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ    21-02-2566  10  0
27   สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดน่าน ปิดประกาศ เรื่องการอนุญาตให้ผู้รับการจัดที่ดินแทนที่ ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน    21-02-2566  12  0
28   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย : เหตุ รถเครนเกี่ยวสายไฟ บริเวณ บ้านกาใส หมู่ที่ 8 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-02-2566  10  0
29   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    20-02-2566  13  0
30   งานพัฒนาชุมชน : ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2 566 ของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดน่าน (ช.ค.น.)    18-02-2566  10  0
31   ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสาร   17-02-2566  10  1
32   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+เสาไฟฟ้า บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-02-2566  10  0
33   ขอเชิญชวนประชาชน ร้านค้า ผู้มารับบริการ ผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT    15-02-2566  20  0
34   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    13-02-2566  15  0
35   งานพัฒนาชุมชน : การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    10-02-2566  14  0
36   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : ครัวกระเพรานรก    10-02-2566  15  0
37   ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง… โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน    10-02-2566  14  0
38   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน    09-02-2566  20  0
39   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 และบ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านน่านเจ้าการเคหะ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-02-2566  19  0
40   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง    08-02-2566  19  0
41   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    08-02-2566  19  0
42   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ นน.2/2566    07-02-2566  19  0
43   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเหลือม) เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-02-2566  19  0
44   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุเพลิงไหม้ไร่สวนของประชาชน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-02-2566  20  0
45   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข    06-02-2566  22  0
46   งานพัฒนาชุมชน : ประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    06-02-2566  21  0
47   งานพัฒนาชุมชน : ประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566    05-02-2566  19  0
48   มะเร็งปากมดลูก ภัยใกล้ชิดสตรีไทย    05-02-2566  20  0
49   กรมอนามัย แนะ มะเร็งป้องกันได้ เริ่มที่ตนเอง    05-02-2566  19  0
50   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566    05-02-2566  20  0
51   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-02-2566  19  0
52   แจ้งประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.    03-02-2566  24  0
53   ประชาสัมพันธ์ : สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน : เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ) โครงการประตูระบายน้ำสมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-02-2566  24  0
54   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-02-2566  24  0
55   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-01-2566  24  0
56   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านของอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-01-2566  24  0
57   งานประสานสาธารณูปโภค : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ดำเนินการล้าง/ทำความสะอาดถนน บริเวณรอบหนองน้ำนาท่อ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลไชยสถาน ประจำปี 2566    27-01-2566  24  0
58   ขอเชิญชม.... การแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566    27-01-2566  26  0
59   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-01-2566  27  0
60   อบรม “โครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีทางปกครองภาครัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน    26-01-2566  26  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.