ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
541   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-09-2565  76  0
542   เพิ่มโทษ แว้น ซิ่ง แข่งรถในทาง "กฎหมายจราจรใหม่" เริ่มใช้ 5 กันยายน 2565    06-09-2565  76  0
543   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูจงอาง) 🐍 เข้ารถยนต์ประชาชน ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ต่อไป    06-09-2565  75  0
544   ขอเชิญร่วมงานบุญพิธีสืบชะตาหลวงถวายทานสลากภัตและสรงน้ำพระธาตุวัดช้างค้ำ​ ระหว่างวันที่​ 9-10 กันยายน​ 2565    06-09-2565  76  0
545   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 🏘    05-09-2565  74  0
546   👉🏻คุณสมบัติและข้อกำหนดของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565    05-09-2565  76  0
547   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565)"    05-09-2565  76  0
548   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : Public Cafe - พับลิค คาเฟ่ (ไทยเท่ สาขาน่าน)    04-09-2565  76  0
549   📌📌เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เริ่ม 5 ก.ย.- 19 ตุลาคม รัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง    04-09-2565  76  0
550   📣พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (4 ก.ย. 65)    04-09-2565  78  0
551   สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน วันที่ 4 กันยายน 2565    04-09-2565  79  0
552   “ปุ๋ยมูลไส้เดือน”    04-09-2565  78  0
553   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเห่า) 🐍 เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-09-2565  78  0
554   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 🏘    02-09-2565  77  0
555   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565    02-09-2565  95  0
556   รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564    02-09-2565  79  0
557   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน "ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2565 นัดเปิดสนาม ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ)    02-09-2565  79  0
558   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    02-09-2565  81  0
559   มาทำความรู้จัก "หนอนหัวดำมะพร้าว"    02-09-2565  83  0
560   ตารางหน่วยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  เปิดเอกสาร   02-09-2565  80  0
561   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 🍜ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง (หนองนาท่อ)🍜    01-09-2565  81  0
562   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1,บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    31-08-2565  77  0
563   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านปางค่า หมู่ 4 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-08-2565  79  0
564   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19🦠 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-08-2565  76  0
565   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-08-2565  79  0
566   งานจัดเก็บรายได้ 📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์ : เหลือเวลาอีก 2 วันสุดท้าย ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565    30-08-2565  79  0
567   สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2565    29-08-2565  84  0
568   อำเภอสองแคว ขอเชิญเที่ยวงานของดีอำเภอสองแคว ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2565    29-08-2565  78  0
569   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-08-2565  77  0
570   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันไชยสถาน 👷 ดำเนินสูบน้ำที่ท่วมขัง บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (บริเวณหลังร้านบุญเรืองการช่าง) ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-08-2565  77  0
571   สถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย วันที่ 28 สิงหาคม 2565    28-08-2565  77  0
572   สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน วันที่ 28 สิงหาคม 2565    28-08-2565  77  0
573   👤👤 ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผล 1 ต.ค. 65 เช็กที่นี่ ! จังหวัดไหนค่าแรงขั้นต่ำกี่บาท    28-08-2565  63  0
574   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 👷👷👷: และ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 👮👮👮: ทำความสะอาดรถยนต์และทำการเช็คอะไหล่และอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    28-08-2565  63  0
575   📣📣ผลไม้ทานดีมีประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย "เสาวรส" กินให้พอดี แล้วจะรู้ว่าดีต่อสุขภาพกว่าที่คิด    27-08-2565  60  0
576   📌📌กรมอนามัย หวั่น!! เด็กเล็กป่วยช่วงหน้าฝน เป็นไข้ ติดโควิด แนะ!! พ่อแม่หมั่นสังเกตอาการและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ออกกำลังกาย กินอาหาร ครบ 5 หมู่    27-08-2565  60  0
577   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+รถเก๋ง ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 (หน้าโกลบอลเฮ้าส์) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-08-2565  61  0
578   แหนแดง (Azolla microphylla) ประโยชน์ วิธีการขยายพันธุ์ และวิธีการใช้    26-08-2565  62  0
579   "ฅน...คอกาแฟ” 🤎🤎กับกิจกรรม ชม ชิม ชอป ชิล    26-08-2565  59  0
580   งานประสานสาธารณูปโภค : การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (บริเวณหนองจำอ่อง) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-08-2565  61  0
581   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-08-2565  66  0
582   งานพัฒนาชุมชน : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูล ครอบครัวอุปถัมภ์ ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-08-2565  60  0
583   เตรียมเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2565 !!! รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1,265 อัตรา    24-08-2565  61  0
584   แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565    24-08-2565  62  0
585   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “หมาอ๊อน”"    24-08-2565  62  0
586   อัพเดทเส้นทางพายุโซนร้อน "หมาอ๊อน (MA-ON)"    24-08-2565  60  0
587   4 สาหตุควรรู้ ภาวะวูบ หมดสติ สัญญาณแฝงที่ไม่ควรมองข้าม    24-08-2565  61  0
588   งานพัฒนาชุมชน : ลงพื้นที่ตรวจและติดตามความคืบหน้าในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมบ้าน) สำหรับผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    24-08-2565  61  0
589   เรื่องของปุ๋ย    24-08-2565  60  0
590   กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) "ปลอดเหล้า-เบียร์" ประจำปี 2565    23-08-2565  60  0
591   งานพัฒนาชุมชน : งานเกษตร : ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง    23-08-2565  59  0
592   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-08-2565  60  0
593   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ออกตรวจสอบเหตุและให้การช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-08-2565  63  0
594   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (22 ส.ค. 65)    22-08-2565  62  0
595   วิธีดูโฉนดที่ดินเบื้องต้นด้วยตนเอง    22-08-2565  62  0
596   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง สายทางเขาน้อย-แฟรตตำรวจ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    22-08-2565  60  0
597   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (20 ส.ค. 65)    20-08-2565  61  0
598   อัพเดท ภาพกราฟฟิก แสดงการพยากรณ์ฝนรวมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.)10 วันล่วงหน้า (20 - 29 ส.ค.65 ระหว่างเวลา 07.00น. - 07.00 น.วันรุ่งขึ้น)    20-08-2565  60  0
599   รายงานการติดตามสภาวะอากาศ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.    20-08-2565  60  0
600   งานจัดเก็บรายได้ : ดำเนินการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียม(ค่าเก็บขยะ) ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 🏘    20-08-2565  64  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.