ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
661   จังหวัดน่าน #สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 ( #ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง)    01-08-2565  64  0
662   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 1 สิงหาคม 2565    01-08-2565  63  0
663   "ไฟเตือนหน้าปัดรถ" ที่น่ารู้เป็นการเบื้องต้น    01-08-2565  62  0
664   ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19)    29-07-2565  61  0
665   กรมการจัดหางาน : รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย นายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕    29-07-2565  65  0
666   สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 🕦 เวลา 11.30 น.    29-07-2565  62  0
667   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว แหนมหมูห่อใบตอง    29-07-2565  63  0
668   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-07-2565  67  0
669   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ณ ซอยข้าง รพ.สต.ไชยสถาน บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-07-2565  64  0
670   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-07-2565  63  0
671   ชวนเที่ยวงาน “พลิ้ว เพลิน Learn น่าน” ครั้งสุดท้าย วันที่ 30 – 31 ก.ค. 65 นี้ ที่ ลานต่อสุข บริเวณสำนักงาน อพท.6 (ข้างร้านกาแฟ เฮือนฮังต่อ)    27-07-2565  62  0
672   สัมผัสน่าน 1 จังหวัด ผ่าน 7 อุทยาน ใน 15 อำเภอ เที่ยวฟรีทุกอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เข้าฟรีทั้งรถทั้งคน วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ ใกล้ที่ไหนไปที่่นั้น 🌾    27-07-2565  61  0
673   กิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ (สินค้าลำไย) จังหวัดน่าน    27-07-2565  62  0
674   พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 1 ส.ค. 2565    27-07-2565  65  0
675   งานพัฒนาชุมชน : การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 🏘    26-07-2565  74  0
676   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : ออกสำรวจความเสียหายนาข้าว ณ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-07-2565  67  0
677   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 📢 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ช่วงระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565    26-07-2565  67  0
678   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ เก๋ง+MC บริเวณหน้าตลาดแม่บุญตุ้ม บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    26-07-2565  67  0
679   28 กรกฎาคม 2565 นี้ เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ    26-07-2565  67  0
680   พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดน่าน วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565    26-07-2565  66  0
681   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 🥬 ล า บ บ้ า น ส ว น 🥬    26-07-2565  66  0
682   ป่วยโควิด “สิทธิบัตรทอง” พบแพทย์ telemedicine ส่งยาฟรีถึงบ้าน ในพื้นที่ กทม.- ปริมณฑล    26-07-2565  65  0
683   สธ. ยกระดับ "หมอพร้อม" สู่แอปพลิเคชันด้านสุขภาพเพื่อคนไทย    26-07-2565  66  0
684   ผลศึกษา AstraZeneca Pfizer Moderna ป้องกัน Omicron ได้ใกล้เคียงกัน เข็ม 3 ป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต    26-07-2565  64  0
685   สปสช. ร่วมกับ สธ. จัดระบบเสริมส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิดทุกสิทธิการรักษา พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล โทร.แจ้งสายด่วน 1330    23-07-2565  65  0
686   สถานการณ์โควิดในจังหวัดน่าน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2565    23-07-2565  66  0
687   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้าร้านสังฆทาน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-07-2565  67  0
688   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ รถกระบะเสียหลักลงข้างทาง บริเวณ ถนนสายปางค่า-ผาตูบ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-07-2565  66  0
689   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏣 ได้รับโล่รางวัล 🏆 การดำเนินการและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การปกครองท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมวิชาการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดพัทลุง    22-07-2565  67  0
690   เรื่อง เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ตามมติของ ครม.นั้น สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินโดยการเข้าบัญชีธนาคารนั้น กรมบัญชีกลางจะโอนให้ท่านโดยตรง    22-07-2565  67  0
691   สนามบินน่าน : 🗓แจ้งตารางบิน วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 🛫🛬    22-07-2565  69  0
692   จังหวัดน่าน กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕    22-07-2565  67  0
693   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.50 น.    22-07-2565  65  0
694   กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 25ก.ค. – 5ส.ค. 2565    22-07-2565  67  0
695   โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 -25 กรกฎาคม 2565    22-07-2565  67  0
696   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.50 น.    22-07-2565  67  0
697   ขอเชิญชาวน่านมีส่วนร่วมในโครงการ ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก    22-07-2565  65  0
698   หน่วยงาน/สถานประกอบการ ให้พนักงานติดเชื้อโควิด ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง-มีอาการป่วยเล็กน้อย กักตัว 7 + 3 วัน    22-07-2565  66  0
699   สธ. ยืนยันพบผู้ติดเชื้อ BA.2.75 รายแรกที่ จ.ตรัง เป็นผู้ติดเชื้อชาวไทย อายุ 53 ปี หลังกลับจากการประชุมที่มีชาวต่างชาติร่วมด้วย ที่ จ.ภูเก็ต ย้ำ!! ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดความรุนแรงของโรคได้    22-07-2565  65  0
700   5ร. วัยเรียน ต้องสวมหน้ากาก    22-07-2565  65  0
701   อย. อนุญาตกระจายยารักษาโควิด ไปคลินิกเวชกรรมได้ เพิ่มช่องทางการรักษา รับยาของประชาชน    22-07-2565  68  0
702   กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ จ.ภูเก็ต    22-07-2565  109  0
703   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+MC บริเวณตรงข้ามไทยวัสดุ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-07-2565  65  0
704   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดหญ้าบำรุงเขตทาง ณ สายทางปางค่า-น้ำปั้ว เชื่อมเขาน้อยไชยสถาน ,บริเวณรอบระบบผลิตน้ำประปา (ป๊อกแทงค์) บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 และสายทางบ้านก๊อดยาว ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-07-2565  67  0
705   4 กลุ่มอาการ "ผู้ป่วยโควิด" ป่วยแบบไหน แพทย์ต้องจ่ายยาต้านไวรัส    20-07-2565  57  0
706   สถานการณ์โควิดในจังหวัดน่าน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565    20-07-2565  67  0
707   โรงพยาบาลน่าน รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย    20-07-2565  67  0
708   โรงพยาบาลน่าน เตือนภัย "โรคไข้ฉี่หนู"    20-07-2565  65  0
709   ธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน เปิดบริการรับบริจาคโลหิตเฉพาะเวลาราชการ 8.30น.-16.00 น. เท่านั้น    20-07-2565  75  0
710   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.50 น.    20-07-2565  68  0
711   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2565)"    20-07-2565  66  0
712   20-22 ก.ค.นี้ น่านโปรดระวังฝนตกหนัก และฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่    20-07-2565  66  0
713   สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-30 กรกฎาคม 2565    20-07-2565  67  0
714   กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 65 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565    20-07-2565  66  0
715   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-07-2565  66  0
716   พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565    19-07-2565  66  0
717   “น่าน” ติด Top 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก    19-07-2565  66  0
718   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ,บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 และบ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-07-2565  67  0
719   เปิดชายแดนไทย ที่ด่านสากลบ้านห้วยโก๋น - เมืองเงิน สปป. ลาว และการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงจาก สปป.ลาวไป จีน    18-07-2565  65  0
720   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้าสะพานบ้านบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    18-07-2565  67  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.