ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
721   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    18-07-2565  66  0
722   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : หวาย    16-07-2565  67  0
723   สถานการณ์โควิดในจังหวัดน่าน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2565    16-07-2565  67  0
724   สปสช. ยัน !! ไม่ได้ยกเลิกระบบ Home Isolation ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแพทย์ หากแพทย์เห็นควรพร้อมจ่ายค่าบริการให้เหมือนเดิม    16-07-2565  65  0
725   สธ. เตือนแนวโน้มสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น    16-07-2565  65  0
726   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.50 น. พบกลุ่มฝนอ่อน บริเวณ อ.สองแคว จ.น่าน แนวโน้มเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    15-07-2565  64  0
727   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.50 น. พบกลุ่มฝนอ่อน-ปานกลาง ตกบางพื้นที่    15-07-2565  66  0
728   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : วัดไชยสถาน    15-07-2565  65  0
729   พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน โควิด ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำแพทย์    15-07-2565  64  0
730   พร้อมสู้ พร้อมป้องกันโควิด    15-07-2565  64  0
731   การ์ดไม่ตกสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น    15-07-2565  59  0
732   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565)"    14-07-2565  66  0
733   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเขียว) 🐍 เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเด่นใหม่ บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-07-2565  66  0
734   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้าตลาดปางค่า บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-07-2565  61  0
735   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+สุนัข บริเวณ ถนนสาย ปางค่า-ผาตูบ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-07-2565  51  0
736   งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    12-07-2565  65  0
737   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ กระบะ+MC บริเวณยูเทิร์นหน้าบิ๊กซี บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-07-2565  63  0
738   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ช่วงระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา    12-07-2565  65  0
739   พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565    12-07-2565  65  0
740   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    11-07-2565  65  0
741   เรื่อง การกำหนดวันหยุดราขการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565    11-07-2565  68  0
742   นายกฯ ให้ลดธงครึ่งเสา เพื่อไว้อาลัยอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 1 วัน    11-07-2565  67  0
743   สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(ท่าวังผา) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.    11-07-2565  67  0
744   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า    11-07-2565  65  0
745   สมาชิก U2T ตำบลไชยสถาน สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ และได้เลือกสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์    11-07-2565  76  0
746   ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565)    11-07-2565  67  0
747   🔹กรณีมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด-19 ตรวจ ATK ได้ฟรี ต้องเป็นกลุ่มที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น    11-07-2565  66  0
748   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ☘️ มนุษย์ชา (ชานมไต้หวัน) ☘️    10-07-2565  65  0
749   สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(ท่าวังผา) วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.    10-07-2565  64  0
750   พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า    10-07-2565  66  0
751   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยง    10-07-2565  65  0
752   กรมอนามัย เตือนเด็กต่ำกว่า 15 ปี ให้ ‘สวมหน้ากาก - ล้างมือ - เว้นระยะห่าง’ หลังพบปฏิบัติน้อยลง พ่อแม่ ผู้ปกครองใส่ใจเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดี    10-07-2565  68  0
753   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2565    10-07-2565  67  0
754   สภากาชาดไทย เตือนภัยน่าฝน ระวังอันตรายจากแมลงก้นกระดก    10-07-2565  65  0
755   รมว.สุชาติ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนทำงานถูกกฎหมาย    10-07-2565  66  0
756   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) 🌿 และกิ่งไม้ ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก 🌳 ณ บริเวณสายปางค่า-เขาน้อย และ บริเวณรอบหนองน้ำนาท่อ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-07-2565  67  0
757   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 9-14 กรกฎาคม 2565)"    09-07-2565  65  0
758   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน EMS รายใหม่ "รุ่นที่ 1" จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    09-07-2565  66  0
759   นายกฯ ห่วงประชาชน "วันหยุดยาว" กำชับขนส่งสาธารณะ เน้นหลัก COVID Free Setting ป้องกันการแพร่ระบาดตามพื้นที่เสี่ยง    09-07-2565  65  0
760   ศบค. ขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก 2 เดือน    09-07-2565  67  0
761   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 8กรกฎาคม 2565 เวลา 15.50 น.    08-07-2565  63  0
762   สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(ท่าวังผา) วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.    08-07-2565  68  0
763   โรงพยาบาลน่าน เตือนภัยอันตราย ” ไข้หูดับ “ ปีนี้เจอแล้ว 5 ราย!!!!    08-07-2565  69  0
764   โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 และทำ วัคซีนพาสปอร์ตที่ รพ.น่าน 2 / เฉพาะ วันศุกร์ เท่านั้น ให้บริการเวลา 09.00 - 15.00 น.    08-07-2565  69  0
765   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) 🌿 และกิ่งไม้ ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก 🌳 ณ บริเวณสายทางทุ่งขาม-ตาแก้ว ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-07-2565  68  0
766   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านนาท่อใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-07-2565  68  0
767   เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2565    07-07-2565  69  0
768   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-07-2565  71  0
769   ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน: นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญ ตักบาตรเที่ยงคืน "พระอุปคุต"(เป็งปุ๊ด) วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 24.00 น.เป็นต้น ณ วัดกู่คำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-07-2565  71  0
770   พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565    06-07-2565  70  0
771   ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์    06-07-2565  76  0
772   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 🍛ป้าดาอาหารตามสั่ง🍛    06-07-2565  70  0
773   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสกาด เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล    06-07-2565  74  0
774   งานประสานสาธารณูปโภค 🔹ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษา ระบบผลิตประปา ขนาดใหญ่ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    05-07-2565  71  0
775   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ☕️Him kad Coffee☕️    05-07-2565  70  0
776   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 03.50 น.    05-07-2565  79  0
777   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    04-07-2565  69  0
778   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 58 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2565    04-07-2565  73  0
779   คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"  เปิดเอกสารไฟล์ที่นี่   04-07-2565  70  0
780   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+กระบะ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    03-07-2565  71  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.