ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
781   ‼️ เตือนภัย ‼️ โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ    03-07-2565  84  0
782   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.50 น.    03-07-2565  73  0
783   รายงานการติดตามสภาวะอากาศ ประจำวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.    03-07-2565  68  0
784   สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(ท่าวังผา) วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.    03-07-2565  77  0
785   กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อันตราย ถึงชีวิต    03-07-2565  77  0
786   การประปาส่วนภูมิภาคน่าน หยุดการจ่ายน้ำชั่วคราว    03-07-2565  70  0
787   งานพัฒนาชุมชน : เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ “ภายใต้แนวคิดพอเพียงนำสู่สุจริต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดน่าน    01-07-2565  74  0
788   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความคิดเห็น 0 รายการ    01-07-2565  73  0
789   🔹องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 👨‍👩‍👧‍👦    01-07-2565  73  0
790   โปรดระวัง น่าน มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย    01-07-2565  74  0
791   พายุโซนร้อน "ชบา"    01-07-2565  81  0
792   📢ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน สู้เชื้อโควิด ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต    30-06-2565  71  0
793   กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)    30-06-2565  73  0
794   งานพัฒนาชุมชน อบรมด้านอาชีพของผู้สูงอายุ 👵🏻👴🏻 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 👨‍👩‍👧‍👦 กิจกรรมโครงการจักสานเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุผู้ 🧺🧹    30-06-2565  72  0
795   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-06-2565  68  0
796   รับสมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)    30-06-2565  69  0
797   รายงานการติดตามสภาวะอากาศ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.    30-06-2565  67  0
798   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา) วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.50 น.    30-06-2565  66  0
799   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-06-2565  82  0
800   โปรยถวายข้าวตอก ดอกไม้ เป็นพุทธบูชาในพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก    29-06-2565  70  0
801   ⛈⛈ อุตุฯ เตือน!! ทุกภาครับมือฝนตกหนัก 30 มิ.ย.65 - 2 ก.ค.65 นี้    29-06-2565  64  0
802   กิจกรรมพบปะ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน 🗣 โครงการ"พัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย" ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน 🏍💨    28-06-2565  71  0
803   ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ - ค่าไฟ ระยะเวลา 1 ปีเต็ม    28-06-2565  71  0
804   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI) ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2565    28-06-2565  70  0
805   ข้อแนะนำในการถอดหน้ากากอนามัย    28-06-2565  70  0
806   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) 🌿 และกิ่งไม้ 🪵 ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก 🌳 ณ บริเวณหนองน้ำนาท่อ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-06-2565  68  0
807   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    28-06-2565  69  0
808   งานพัฒนาชุมชน 🔹ศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน ได้รับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 👨‍👩‍👧‍👦    28-06-2565  67  0
809   กองช่าง 🔹ตรวจโรงแรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับ อำเภอเมืองน่าน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบ้านนาก๋างโต้ง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-06-2565  68  0
810   แนะนำ ถอดหน้ากากได้ แต่ต้องปลอดภัย    27-06-2565  75  0
811   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 🍴 น่านเลอรส 🍴    27-06-2565  73  0
812   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) 🌿 และกิ่งไม้ 🪵 ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก 🌳 ณ บริเวณหนองน้ำนาท่อ บ้านนาท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    27-06-2565  66  0
813   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    25-06-2565  74  0
814   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (สายทางปางค่า-เรือนจำเขาน้อย) และ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 (โครงการ CITY CITE NAN ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    24-06-2565  66  0
815   ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565    21-06-2565  76  0
816   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : งานประสานสาธารณูปโภค 🔹การตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 🚧 บริเวณเส้นทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-06-2565  70  0
817   ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์น่าน(ท่าวังผา)    21-06-2565  76  0
818   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 และที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-06-2565  70  0
819   เตือนประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายนนี้    21-06-2565  71  0
820   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒🚒 : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑🚑 : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 🚑🚑 🚒🚒    20-06-2565  68  0
821   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 🍜🍜 ก๋วยเตี๋ยวริมสมุน 🍜🍜    19-06-2565  71  0
822   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MC+เก๋ง บริเวณบ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-06-2565  70  0
823   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCล้มเอง บริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านไชยสถาน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    19-06-2565  123  0
824   เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน    17-06-2565  71  0
825   งานประสานสาธารณูปโภค : การตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 🚧 บริเวณ สายทางบ้านศรีเกิด-บ่อสวก และสายทางนาท่อ-ขนส่ง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-06-2565  70  0
826   รับมอบ หน้ากากอนามัย 😷 จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อนำไปมอบให้แก่…ชาวบ้าน/ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 👨‍👩‍👧‍👦 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 🏘    17-06-2565  69  0
827   รับมอบ ขนม จาก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท เพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้าน/ผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 👨‍👩‍👧‍👦 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 🏘    17-06-2565  68  0
828   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 หมู่บ้าน City cite nan ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-06-2565  67  0
829   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณ ร่วมกับรถบรรทุกน้ำอบต.เรือง 🚒 และกู้ภัยนครน่านร่วมใจ 🚑 บริเวณสะพาน บ้านเด่น หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-06-2565  68  0
830   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-06-2565  70  0
831   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การตัดต้นไม้ 🌳 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร 🚧 ณ สะพาน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อกับ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-06-2565  70  0
832   การบริโภคกัญชาและกัญชง 3 กลุ่มบุคคล เสี่ยงอันตราย    16-06-2565  70  0
833   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-06-2565  71  0
834   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    13-06-2565  70  0
835   งานพัฒนาชุมชน : #ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ✨ ศาลเจ้าปู่ ✨    12-06-2565  71  0
836   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 🚑 : เหตุ MCชนท้ายรถกระบะ บริเวณถนนน่าน-บ้านหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-06-2565  71  0
837   แนวทางปฏิบัติ สถานพยาบาลเปลี่ยนผ่านโควิดสู่โรคประจำถิ่น    09-06-2565  71  0
838   แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565    09-06-2565  71  0
839   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 🚒 🚒 : การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ,ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-06-2565  74  0
840   งานประสานสาธารณูปโภค : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ 🏘 บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านปางค่า (แสนอุดม) หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-06-2565  73  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.