ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
241   งานจัดเก็บรายได้ : ลงพื้นที่หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน    21-12-2565  37  0
242   ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง เสริมบารมี โชคดีปีเถาะ ๒๕๖๖    21-12-2565  38  0
243   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MCล้มเอง บริเวณหน้าเซเว่น บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    21-12-2565  39  0
244   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประชุมโครงการจัดการแข่งกีฬาตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    21-12-2565  69  0
245   เด็กๆศูนย์พัมนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่15 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก และได้ลงมือถอนวัชพืชในแปลงผักที่เด็กๆลงปลูกครั้งที่ผ่านมา    19-12-2565  38  0
246   การรับสมัครฯ นสต. 5,200 อัตรา เหลือเวลารับสมัครอีก 3 วัน ปิดรับสมัครวันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 16.30 น.    17-12-2565  38  0
247   แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    17-12-2565  38  0
248   พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (17 ธ.ค. 65)    17-12-2565  37  0
249   งานจัดเก็บรายได้ : การดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน    17-12-2565  50  0
250   กรมประชาสัมพันธ์ : ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    16-12-2565  54  0
251   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565    16-12-2565  53  0
252   กรมอุตุนิยมวิทยา : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 5 (มีผลกระทบตั้งแต่ 17 - 20 ธันวาคม 2565)    16-12-2565  52  0
253   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-12-2565  43  0
254   ไทยรู้สู้โควิด : ประชาชนควรได้รับวัคซีน อย่างน้อย 4 เข็ม ปลอดภัยจากโควิด 19 ลดการเสียชีวิต ลดการสูญเสีย    15-12-2565  43  0
255   กรมอุตุนิยมวิทยา : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 2 มีผลกระทบตั้งแต่ 17 - 20 ธันวาคม 2565    15-12-2565  46  0
256   กรมอุตุนิยมวิทยา : อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทย : เมื่อเช้าวันนี้(15 ธ.ค. 2565)    15-12-2565  44  0
257   แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร    15-12-2565  44  0
258   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เข้าร่วมบูรณาการซ้อมแผนปฏิบัติการรับสาธารณภัย ฝโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยต่างๆ ตลอดถึงการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการใช้แผนอุบัติเหตุหมู่แบบบูรณาการ    14-12-2565  35  0
259   ประชาสัมพันธ์ : กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (347/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 -20 ธันวาคม 2565)    14-12-2565  34  0
260   งานพัฒนาชุมชน : ลงพื้นที่ชุมชนในตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อเก็บข้อมูลเด็กและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม(สอบเคส)    14-12-2565  34  0
261   งานจัดเก็บรายได้ : แจ้งประชาสัมพันธ์…ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566    14-12-2565  69  0
262   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-12-2565  62  0
263   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-12-2565  64  0
264   TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน : ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมส้มสีทองและของดีเมืองน่าน” วันที่ 23-25 ธันวาคม นี้ ณ ศาลากลางหลังเก่า    13-12-2565  64  0
265   ไทยรู้สู้โควิด : สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 -10 ธันวาคม 2565    13-12-2565  66  0
266   ขอเชิญเที่ยว ชม หัวเวียงใต้ กลางแปลง วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ลานกาดกองน้อย บ้านหัวเวียงใต้    13-12-2565  63  0
267   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ได้รับแจ้งเหตุ ศูนย์นเรนทร ว.40 เกิดเหตุ MCล้มเอง บริเวณ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-12-2565  66  0
268   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว : กาสะลอง    12-12-2565  62  0
269   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ได้รับแจ้งเหตุ ศูนย์นเรนทร ว.40 เกิดเหตุ รถเก๋ง ตกไหล่ทาง บริเวณ บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-12-2565  65  0
270   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ได้รับแจ้งเหตุ ศูนย์นเรนทร ว.40 เกิดเหตุ MC+กระบะ บริเวณ ถนนเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-12-2565  62  0
271   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-12-2565  61  0
272   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว แซ่บอีหลีฮิมดอยคา สาขา 4 เมืองน่าน    09-12-2565  64  0
273   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : งดบริการเก็บ ขนส่ง ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ในวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565 (วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)    09-12-2565  78  0
274   การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน ทั้ง 11 หมู่บ้าน    09-12-2565  80  0
275   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านน่านเจ้าการเคหะ,ซอยแสนอุดม และหลังวัดปางค่า) และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-12-2565  77  0
276   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : เหตุ MC+MC บริเวณ ถนนน่าน-บ้านหลวง (ทางเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    08-12-2565  77  0
277   ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ กรมจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน    08-12-2565  80  0
278   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-12-2565  75  0
279   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่บ้านผู้ยากไร้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    07-12-2565  77  0
280   สปสช.รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผ่านสายด่วน 1330 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน    07-12-2565  78  0
281   ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ที่ประสงค์เปลี่ยน รพ.ในปี 66 เตรียมยื่นเรื่องผ่าน 4 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้    07-12-2565  77  0
282   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565    07-12-2565  76  0
283   องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    07-12-2565  82  2
284   พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ เมื่อโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น    06-12-2565  81  0
285   ✅ประชาชนควรได้รับวัคซีน อย่างน้อย 4 เข็ม "ปลอดภัยจากโควิด 19 ลดการเสียชีวิต ลดการสูญเสีย"    06-12-2565  81  0
286   สัญจรทางไกล ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาว... ในช่วงวันหยุดยาวนี้ แนะนำประชาชนขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏจราจร    06-12-2565  79  0
287   วินัยจราจร เริ่มที่ตัวเรา    06-12-2565  81  0
288   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2565    06-12-2565  81  0
289   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-12-2565  80  0
290   แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565    06-12-2565  75  0
291   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-12-2565  81  0
292   ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ    05-12-2565  79  0
293   มานอนดูดาวที่เสมอดาวกันเถอะ⭐️ ในวันที่ 14 และ 23 ธันวาคม    04-12-2565  81  0
294   ขอเชิญร่วมงาน "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"    04-12-2565  80  0
295   ผลไม้ทานดีมีประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย " ส้มเขียวหวาน " กินให้พอดี แล้วจะรู้ว่าดีต่อสุขภาพกว่าที่คิด    04-12-2565  81  0
296   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 13    04-12-2565  82  0
297   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2565    04-12-2565  80  0
298   #เตือนภัย !! #อ้างเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเดินเรี่ยไรเงินชาวบ้าน    03-12-2565  81  0
299   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2565  80  0
300   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2565  79  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.