ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน 0-5471-8231

 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วน/สายตรง ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
โครงสร้างหน่วยงาน
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ผู้บริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 คำสั่ง อบต.
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ/ศูนย์บริการร่วม อบต.ไชยสถาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
301   ศจิกายน 2565 เวลา 14.48 น. : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน : #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ได้รับแจ้งเหตุ ว.13 เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2565  84  0
302   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2565  82  0
303   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    30-11-2565  86  0
304   เที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขใจ ปลอดภัยได้มาตรฐาน อุทยานแห่งชาติที่ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS+ 144 แห่ง และเรายังเดินหน้าให้ได้รับเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวทุกคน    29-11-2565  82  0
305   กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! การดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ให้ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการได้ทั้งจองคิว และ walk in เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    29-11-2565  81  0
306   รัฐบาลเชิญชวนผู้ซื้อ-ผู้ขายตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ “http://xn--92cwp0c0b2a7i.com/” และ “LINE@chaladohn” เพื่อการซื้อขายที่ปลอดภัย ลดโอกาสการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพ    29-11-2565  81  0
307   สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เปิดให้บริการแล้ว ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี : shop Thru for Tax บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เริ่มในวันเสาร์นี้    29-11-2565  81  0
308   กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    29-11-2565  81  0
309   ทำอย่างไร เมื่อถูกบุคคลอื่นใช้รูปแอบอ้างบนเฟซบุ๊ก    29-11-2565  73  0
310   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    29-11-2565  72  0
311   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    29-11-2565  76  0
312   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) และกิ่งไม้ ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก ณ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-11-2565  72  0
313   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เหตุสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ (งูเปา) เข้ารถยนต์ประชาชน ณ บ้านเด่นใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    28-11-2565  74  0
314   ภาพเรดาร์เชียงราย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.45 น    24-11-2565  74  0
315   การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120    23-11-2565  75  0
316   การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120    23-11-2565  83  0
317   แอปเป๋าตังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่    23-11-2565  82  0
318   เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ! งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล THAILAND 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด “THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND”    23-11-2565  84  0
319   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    23-11-2565  85  0
320   ประกาศน่าน จาก การประปาส่วนภูมิภาคน่าน วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 23.30 น. - 23 พ.ย. 65 เวลา 04.00 น    22-11-2565  83  0
321   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดเรียงความเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕    22-11-2565  71  0
322   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 8    22-11-2565  73  0
323   คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่ 21-27 พฤศจิกายน 2565    21-11-2565  69  0
324   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    17-11-2565  78  0
325   สำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม    17-11-2565  74  0
326   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    17-11-2565  68  0
327   โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม Super Special >> กิจกรรมประกวดตัดต่อคลิปวีดีโอสั้น TO BE CLIP CONTEST (heart with border)    17-11-2565  63  0
328   ประกาศให้เจ้าของที่ดินรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน  เปิดเอกสาร   17-11-2565  71  3
329   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (สามแยกทางเข้าหมู่บ้านพีทีแลนด์) ,บ้านก้อด หมู่ที่ 7 และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    16-11-2565  72  0
330   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565    16-11-2565  67  0
331   ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนะคุมอาหาร ออกกำลังกายเป็นทางป้องกัน    16-11-2565  71  0
332   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   15-11-2565  48  6
333   งานพัฒนาชุมชน : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ช่อม่วง ก๋ำกิ๋น    15-11-2565  137  0
334   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านพีทีแลนด์) และบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    15-11-2565  68  0
335   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    15-11-2565  64  0
336   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-11-2565  65  0
337   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการตัดหญ้าบำรุงเขตทาง เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีวัชพืช (หญ้า) และกิ่งไม้ ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก ณ ถนนสายทางปางค่า-เรือนจำเขาน้อย บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-11-2565  66  0
338   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านน่านเจ้า) และบ้านค่าใหม่ไชยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    14-11-2565  67  0
339   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา    12-11-2565  63  0
340   หลังน้ำท่วมอย่าเพิ่งไว้วางใจ เพราะอาจนำพาโรคร้ายที่มา(หลัง) น้ำท่วม    12-11-2565  68  0
341   กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565    12-11-2565  65  0
342   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน จะทำการหยุดจ่ายน้ำ - วันที่-เวลา หยุดจ่ายน้ำ 15 พ.ย. 65 เวลา 23.30 น. - 16 พ.ย. 65 เวลา 04.00 น.    12-11-2565  63  0
343   เตือนภัย ระวังเบอร์โทรเข้าขึ้นต้นด้วย “+698, +66 และ +697”    12-11-2565  64  0
344   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ดำเนินการฉีดล้างสำนักงานอัยการ และจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านก้อด หมู่ที่ 7 ,บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    12-11-2565  61  0
345   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านศรีเกิด หมู่ที่ 3 ,บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 และบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    10-11-2565  68  0
346   แจ้งกำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565    09-11-2565  64  0
347   ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมลอยกระทง ไชยสถานลอยมันส์ สวมใส่ผ้าพื้นเมือง หรือผ้าไทย ร่วมลอยกระทงตามประเพณีไทย สืบวัฒนธรรม    08-11-2565  63  0
348   สีสัน ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565✨ ไชยสถานลอยมันส์    08-11-2565  65  0
349   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 และบ้านก้อด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    06-11-2565  62  0
350   ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565✨ ไชยสถานลอยมันส์ ณ ลานวัฒนธรรมหนองน้ำนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน    06-11-2565  63  0
351   ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ... ✨ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565✨ ไชยสถานลอยมันส์    04-11-2565  65  0
352   งานมหกรรมวิถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทย ปี 2565    04-11-2565  64  0
353   รับของรางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 จาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สาขาน่าน)    03-11-2565  61  0
354   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านปางค่า หมู่ที่ 4 (บ้านน่านเจ้าการเคหะ) ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    03-11-2565  65  0
355   วันนี้ วันสุดท้าย!! การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน    01-11-2565  58  0
356   สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    01-11-2565  63  0
357   PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    01-11-2565  64  0
358   งานประสานสาธารณูปโภค : ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน⚡️ บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    01-11-2565  58  0
359   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์หนองโพ    01-11-2565  64  0
360   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข : ทำความเคารพธงชาติ และเชิญลงจากยอดเสา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน    31-10-2565  57  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-5471-8231 , โทรสาร 054-718002
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.